Kalenner

2023

7.-8. Januar Ausfluch - Musical Tanz der Vampire Stuttgart
29. Januar UGDA Kongress Conservatoire
4. Februar Micky-Maus Bal Groussbus
19. März Generalversammlung Wal
1. Abrëll Gala-Concert Groussbus/Sportshal
29. Abrëll Hämmelsmarsch Heeschpelt
30. Abrëll Kiermes-Concert  Heeschpelt
20. Mee Hämmelsmarsch Wal
27. Mee Hämmelsmarsch Groussbus
28. Mee Willibrordusprëssioun Randschelt
28. Mee Kiermes Groussbus
30. Mee Sprangprëssioun Iechternach
18. Juni Concert UGDA-Musiksdag  
22. Juni Nationalfeierdag Groussbus
8. Juli Hämmelsmarsch Gréiwels
23. September Hämmelsmarsch Kéiber
14. Oktober Commémoratiounsdag Groussbus/Wal
21. Oktober Hämmelsmarsch Bëschrued
22. Oktober Kiermes-Apéro Bëschrued
28. Oktober Hierscht-Concert  
4. November Hämmelsmarsch Dellen
12. November Hämmelsmarsch Brattert/Randschelt
3. Dezember Kleeschencortège Groussbus
9. Dezember Adventsmaart Randschelt

2024

27. Januar Micky-Maus Bal Groussbus